Spotkanie dla pokoju


Cisza jest gościnną akceptacją innego.
Pierre Lacout, Bóg jest ciszą
Wobec ogromu przemocy, wojen, gniewu i kłótni, nie chcąc dłużej czekać aż pokój nadejdzie (czy aby nadejdzie?), spotkaliśmy się w ciszy i milczeniu, żeby spróbować, wbrew wszystkiemu, już dziś tego pokoju doświadczyć między nami.

W amfiteatrze parku Stare Koryto Warty w Poznaniu 20 września (niedziela) o g. 12.00 rozpoczęło się 60 minutowe spotkanie. Wystarczyło przyjść, usiąść gdziekolwiek i pozostać w milczeniu. Miejsce spotkania nie było specjalnie oznaczone.  Spotkanie zakończyło się o g. 13.00.

Podjęliśmy próbę wyrzeczenia się na czas spotkania wszystkiego (słów, znaków, symboli, gestów), co mogło zawierać ukryte (nawet dla nas samych) zarzewia konfliktu i wojny.

Spotkanie nie miało w swoich założeniach żadnych odniesień społecznych, politycznych czy religijnych. Wyłącznym i jedynym jego celem było doświadczenie pokoju między nami. Dziękujemy za spotkanie!

kwakrzy

Tu: relacja w Teleskopie (pierwsza minuta)
FB
amfiteatr stare koryto Warty
amfiteatr
poznan.kwakrzy.org | kwakrzy.org
© kwakrzy 2020